Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta ako žiť tento život. To je jediná cesta – tá úzka cesta.

Jimmie Bratcher – album Red – Bez pretvárky

Čo sa tento svet zbláznil? Tak sa to zdá.
Čo je skutočné? Alebo je to len zlý sen.
Ja to chcem vedieť. Povedz mi, čo je pravdou.
Povedz mi to narovinu. Ja nemám čo stratiť.

Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta ako žiť tento život.
Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta – tá úzka cesta.

Ja som človek ako každý iný. Mám svoju vášeň a svoju pýchu.
To čo chcem, to mi pýcha nedá.
To čo potrebujem, to mi vášeň nemôže poskytnúť.

Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta ako žiť tento život.
Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta – tá úzka cesta.

Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta ako žiť tento život.
Žiadna pretvárka, žiaden kompromis. To je jediná cesta – tá úzka cesta.